1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi muốn xóa bộ đề đã tạo nhưng chưa giao cho học sinh có được không?

Tôi muốn xóa bộ đề đã tạo nhưng chưa giao cho học sinh có được không?


Thầy/cô có thể xóa được các bộ đề đã tạo nhưng chưa giao cho học sinh. Vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề từ thư viện câu hỏi tại ĐÂY.