1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên soạn bộ đề từ thư viện ngân hàng câu hỏi trên hệ thống Onluyen.vn

Tôi phải làm như thế nào để thêm được bộ đề mới?


Giáo viên có thể tạo một bộ đề mới theo video hướng dẫn sau: 

Thầy/cô lưu ý:  

  • Trong quá trình soạn đề khi đã chọn "Cấu hình" mà vẫn muốn thêm câu hỏi, Giáo viên bấm chọn "Tạo đề" để quay lại bước "+Thêm" câu hỏi. Hệ thống sẽ tự động lưu những câu hỏi đã chọn trước đó.
  • Trên hệ thống onluyen.vn mặc định 1 điểm/ 1 câu hỏi. Giáo viên có quyền thay đổi số điểm từng câu bằng cách ấn vào ô có chứa số 1 bên góc phải từng câu hỏi, sau đó thay đổi thành số điểm mong muốn và yêu cầu hệ thống phải là tròn 10 cho tổng số câu hỏi.
  • Khi cấu hình câu hỏi, Giáo viên được chọn 1 trong 2 dạng bài:

      -Dạng Bài tự luyện: Học sinh làm bài trong toàn bộ thời gian giáo viên giao bài. 

      -Dạng Bài kiểm tra: Học sinh chỉ được làm bài trong thời gian giáo viên giới hạn của đề (Ví dụ Giáo viên chọn thời gian "Bài kiểm tra" là 15 phút, học sinh chỉ được hoàn thành bài trong vòng 15 phút kể từ khi ấn vào "Bắt đầu làm bài")

Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn giao Bài tập cho Học sinh tại ĐÂY.