Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Giao bài tập, nhiệm vụ

Hướng dẫn giáo viên xóa bộ đề đã tạo nhưng chưa giao cho học sinh

Thầy/cô có thể xóa được các bộ đề đã tạo nhưng chưa giao cho học sinh. Vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

 

 

Chúc Thầy/Cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề từ thư viện câu hỏi tại ĐÂY.