Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên xem báo cáo kết quả học tập của học sinh

Giáo viên bộ môn có thể xem các báo cáo chi tiết các bài tập đã giao cho học sinh.

 

Video hướng dẫn xem thống kê kết quả học tập của học sinh: 

Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề mới tại ĐÂY.