1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên giao bài tập cho học sinh

Để giao bài cho học sinh, giáo viên có thể lựa chọn giao ngay sau khi tạo thành công bộ đề hoặc là giao bài tại mục "Quản lý bài tập"

Giáo viên xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề và giao bài cho học sinh ngay sau khi tạo thành công bộ đề tại Đây

Để giao bài cho học sinh tại mục "Quản lý bài tập" giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:


 Chúc Thầy/Cô thành công!
Xem thêm Báo cáo kết quả học tập của Học sinh tại ĐÂY.