1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi muốn giao bài tập cho Học sinh?

Tôi muốn giao bài tập cho Học sinh?

Giao bài tập ở phần Quản lý bộ đề.

Giáo viên vui lòng thao tác theo video hướng dẫn sau: Chúc Bạn thành công!
Xem thêm Báo cáo kết quả học tập của Học sinh tại ĐÂY.