Dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Cập nhật số điện thoại để khôi phục mật khẩu

Cập nhật số điện thoại để khôi phục mật khẩu

Trong quá trình sử dụng khi không may bị quên mật khẩu, Thầy/cô có thể tự khôi phục lại mật khẩu bằng cách nhận mã OTP từ số điện thoại đã cập nhật. Onluyen.vn xin gửi tới Thầy/cô hướng dẫn cập nhật số điện thoại theo các bước tiến hành như sau:
Bước 1: Thầy/cô truy cập tại ĐÂY để đăng nhập tài khoản được cấp bởi nhà trường.


Bước 2: Thầy/cô chọn vào phần "Hồ sơ cá nhân".


Bước 3: Thầy/cô chọn vào phần "Số điện thoại" để nhập số điện thoại. 

Bước 4: Thầy/cô nhập số điện thoại sau đó chọn "Cập nhật số điện thoại".

sdt2

Bước 5: Thầy/cô chọn "Xác nhận" để cập nhật số điện thoại, sau đó hệ thống sẽ thông báo "Cập nhật số điện thoại thành công".

sdt3


Chúc các Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn khôi phục mật khẩu tại ĐÂY.