1. Dành cho giáo viên
  2. Dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Tôi là giáo viên, tôi bị quên mật khẩu, Tôi có thể khôi phục lại bằng cách nào?

Tôi là giáo viên, tôi bị quên mật khẩu, Tôi có thể khôi phục lại bằng cách nào?

1. Đối với giáo viên đã cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn

Với giáo viên ở các Trường, sau khi Nhà Trường cung cấp tài khoản đăng nhập. Thầy/cô vui lòng thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân. 
Trong trường hợp Thầy/cô quên mật khẩu, không thể đăng nhập và trước đó đã từng cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn vui lòng theo dõi hướng dẫn sau để khôi phục mật khẩu. 


Bước 1:  Chọn vào "Quên mật khẩu" ở màn hình đăng nhập.

Bước 2:  Tại màn hình "Quên mật khẩu" nhập số điện thoại được cập nhật với Onluyen.vn và tiến hành "Tìm kiếm tài khoản". 

Bước 3:   Lựa chọn tài khoản cần khôi phục mật khẩu.  

Bước 4:   Nhập mới mật khẩu và xác nhận lại mật khẩu để sử dụng.

Lưu ý: Tích vào ô "Tôi không phải là máy người" để kết thúc quá trình cập nhật mật khẩu.

 

Xác nhận thay đổi mật khẩu cho tài khoản bằng cách chọn thành "Đổi mật khẩu". 

Bước 5:   Nhập xác thực mã được gửi về số điện thoại. 

Chọn "Xác thực" để hoàn tất cập nhật mật khẩu thành công!


2. Đối với giáo viên chưa cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn.

Trong trường hợp Thầy/cô quên mật khẩu nhưng chưa cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn. Thầy/cô vui lòng liên hệ trực tiếp với  Giáo viên quản lý hệ thống của trường để được cấp một mật khẩu mới để sử dụng.

 

Chúc Thầy/cô thành công! 

Xem thêm bản cập nhật hướng dẫn số điện thoại tại ĐÂY