Kỳ thi Olympic Kinh Tế Việt Nam
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi Olympic Kinh Tế Việt Nam

[VEO_2023] Hướng dẫn thí sinh tham gia thi Vòng 2

Để tham gia thi vòng 2, các thí sinh thực hiện theo hướng dẫn sau:

Chúc các em hoàn thành tốt bài thi!