Kỳ thi Olympic Kinh Tế Việt Nam
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi Olympic Kinh Tế Việt Nam

[VEO_2023] Hướng dẫn thí sinh ôn tập khóa học miễn phí

Để ôn tập khóa học online miễn phí, thí sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc các em hoàn thành tốt bài thi!