Kỳ thi Olympic Kinh Tế Việt Nam - VEO 2022
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi Olympic Kinh Tế Việt Nam - VEO 2022

[VEO_2022] Hướng dẫn thí sinh tham gia thi Vòng 1

Để tham gia thi vòng 1, thí sinh thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

Chúc các em hoàn thành tốt bài thi!