Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Hướng dẫn học sinh làm bài tập tự luyện trong mục tự học

Để làm bài tập tự luyện, Học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

 

Bước 1: Đăng nhâp

Học sinh đăng nhập tài khoản tại trang app.onluyen.vn, nhập tài khoản và mật khẩu chọn "Đăng nhập"

Bước 2: Tại trang chủ chọn mục "Tự học" chọn "Tư luyện"

Bước 3: Chọn môn học sau đó chọn đơn vị kiến thức muốn tham gia luyện tập

Bước 4: Chọn "Bắt đầu" để làm bài

Bước 5: Học sinh làm bài bằng cách tích chọn đáp án của câu hỏi

Sau khi làm mỗi câu hỏi, hệ thống sẽ hiển thị giải đáp và thẻ kiến thức liên quan, video bài giảng liên quan tới mỗi nội dung tương ứng với câu hỏi

Chúc các em luyện tập tốt!