Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.
  1. Hướng dẫn dành cho học sinh
  2. Hướng dẫn sử dụng Tự học cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra trong mục tự học

Để làm bài kiểm tra trong mục tự học, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Bước 1: Đăng nhập

Học sinh đăng nhập tài khoản tại trang app.onluyen.vn

Bước 2: Tại trang chủ, học sinh chọn "Tư học" chọn "Kiểm tra"

Bước 3: Chọn môn học và chọn đề kiểm tra muốn làm

Bước 4: Chọn "Bắt đầu"

Bước 5: Học sinh tích chọn đáp án "

Bước 6: Kết thúc bài kiểm tra

Sau khi làm bài tập xong, học sinh chọn biểu tượng dấu bằng để nộp bài kiểm tra

Hệ thống sẽ hiển thị ra thống kê chi tiết kết quả cho học sinh, đưa ra giải đáp chi tiết bài kiểm tra và cho phép học sinh in đề bài kiểm tra

Chúc các em thành công!