Kỳ thi Olympic Kinh Tế Việt Nam
  1. Các kỳ thi Quốc tế
  2. Kỳ thi Olympic Kinh Tế Việt Nam

Hướng dẫn học sinh tham gia thi thử kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam (VEO)

Để tham gia thi, học sinh truy cập trang web veo.edu.vn và thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

 

Chúc các em thành công!