1. Cuộc thi AMC và BEBRAS
  2. Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Thông tin chung về Kỳ thi Bebras và đối tượng tham gia

Thông tin chung về Kỳ thi Bebras và đối tượng tham gia


Phạm vi tổ chức: Trên toàn quốc.


Ngôn ngữ đề thi: Tiếng Việt.


Đề thi: Kho đề thi Bebras từ Ủy ban Bebra Quốc tế.


Hình thức làm bài: Trắc nghiệm.


Hình thức đăng ký: Đăng ký theo trường hoặc đăng ký dạng thí sinh tự do.


+ Đăng ký theo trường: Thí sinh đăng ký trực tiếp với thầy cô tại trường mình theo học. Các trường tập hợp danh sách đăng ký trên website của kỳ thi hoặc theo mẫu (Tên tệp "BEBRAS_Tentruong_QuanHuyen_TinhTp_v1") của Ban tổ chức trên trang:www.bebras.vn hoặc BTC gửi qua email và gửi danh sách về địa chỉ mail: info.bebrasvietnam@gmail.com trước ngày 31/10/2020.

+ Đăng ký cá nhân: Thí sinh đăng ký dự thi tại địa chỉ: www.bebras.vn

Thời gian đăng ký cá nhân: Từ ngày 01/10/2020.


Đối tượng tham gia: Học sinh trong độ tuổi từ 8-15 (tương đương từ lớp 3 đến lớp 10) được chia làm 4 cấp độ:

+ Cấp độ 1: Học sinh lớp 3 - 4

+ Cấp độ 2: Học sinh lớp 5 - 6

+ Cấp độ 3: Học sinh lớp 7 - 8

+ Cấp độ 4: Học sinh lớp 9 - 10


Thông tin chuyển khoản đăng ký thi:

  • Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Giáo dục Edmicro

Số Tài khoản:    19133869566013

Tại: Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đông Đô

  • Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Giáo dục Edmicro

Số Tài khoản:    1200208033840

Tại: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Sở Giao dịch 

Nội dung chuyển khoản: Bebras-Họ và tên-Ngày tháng năm sinh-Số điện thoại phụ huynh-Tên trường-Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố

Ví dụ: Bebras-Nguyen Hoang Quynh Anh-01082002-0923686868-THCS Chu Van An-Tay Ho-Ha Noi

(Nội dung chuyển khoản có thể thay dấu - bằng dấu trống/phím cách).