Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  1. Dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn xem báo cáo kế hoạch bài dạy

Để xem hệ thống báo cáo kế hoạch bài dạy do các giáo viên trong tổ bộ môn biên soạn. Thầy/cô có tài khoản trưởng bộ môn thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Chúc Thầy/Cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn duyệt kế hoạch bài giảng tại Đây