Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  2. Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn duyệt kế hoạch bài giảng trên hệ thống Onluyen.vn

Để duyệt kế hoạch bài giảng, Trưởng bộ môn thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:

 

Bước 1: Đăng nhập

– Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome, truy cập vào website app.onluyen.vn

– Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cung cấp.

Bước 2: Xem kế hoạch bài dạy (Giáo án)

– Tại trang chủ, Thầy/Cô chọn '' Quản lý chuyên môn''

– Tại chức năng của Trưởng bộ môn, Thầy/Cô chọn '' Kế hoạch bài dạy (giáo án)''

– Thầy/Cô lựa chọn tên giáo viên, trạng thái “Chờ duyệt” để duyệt KHBD.

* Xem tệp kế hoạch bài dạy cần duyệt:

– Thầy/Cô chọn “Xem tệp và duyệt kế hoạch bài dạy“.

* Duyệt kế hoạch bài dạy:

– Tại đây, Thầy/Cô có thể xem toàn bộ kế hoạch bài dạy; lựa chọn lý do phê duyệt; giải thích lý do “Phê duyệt” hoặc “Không phê duyệt” và chọn ‘’ Phê duyệt’’ hoặc ‘’ Không phê duyệt’’

– Sau khi ký duyệt hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo chuyển thành công trạng thái của KHBD.

Để duyệt KHBD của từng lớp,Thầy/cô tích vào biểu tượng hình tam giác, chọn chức năng “Xem tệp và duyệt kế hoạch bài dạy“ để duyệt kế hoạch bài dạy của từng lớp.

– Sau khi ký duyệt hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo chuyển thành công trạng thái của KHBD.

Chúc Thầy/Cô thành công!