Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn chức năng Quản lý chuyên môn
  2. Hướng dẫn dành cho Giáo viên Trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn duyệt kế hoạch giáo dục

Để duyệt kế hoạch giáo dục, giáo viên có tài khoản trưởng bộ môn thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:


Bước 1: Đăng nhập

- Thầy/Cô sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào website app.onluyen.vn.
- Tại đây, Thầy/Cô đăng nhập tài khoản đã được cấp để truy cập vào hệ thống.
- Tại màn hình trang chủ, Thầy/Cô chọn "Quản lý chuyên môn"

Bước 2: Xem Kế hoạch giáo dục
- Tại chức năng trưởng bộ môn Thầy/ Cô chọn "Duyệt Kế hoạch giáo dục của giáo viên".

- Thầy/Cô lựa chọn tên giáo viên, trạng thái "Chờ duyệt" để duyệt Kế hoạch giáo dục.

* Xem tệp kế hoạch bài dạy:

- Thầy/Cô chọn "Xem thông tin chi tiết’’.

Bước 3: Duyệt kế hoạch giáo dục

- Tại đây, Thầy/Cô có thể xem toàn bộ kế hoạch giáo dục, kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT; lựa chọn lý do phê duyệt; giải thích lý do "Phê duyệt’’ hoặc "Không phê duyệt’’ và chọn "Phê duyệt’’ hoặc "Không phê duyệt’’.

- Sau khi phê duyệt, hệ thống sẽ hiện thông báo cập nhật thành công trạng thái của Kế hoạch giáo dục.

- Thầy/cô có thể lọc trạng thái "Đã duyệt" để xem kế hoạch giáo dục đã được duyệt. 

Chúc Thầy/cô thành công!