1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản trưởng bộ môn

Tôi là trưởng bộ môn tôi có thể nhân bản cây kiến thức cho trường không?

Tôi là trưởng bộ môn tôi có thể nhân bản cây kiến thức cho trường không?


Tài khoản Trưởng bộ môn sẽ có quyền nhân bản cây kiến thức cho trường của mình để sử dụng và đưa câu hỏi lên hệ thống. Các Thầy/cô vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:


Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn Thêm và chỉnh sửa danh sách giáo trình tại ĐÂY.