Hướng dẫn sử dụng tài khoản trưởng bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản trưởng bộ môn

Hướng dẫn Trưởng bộ môn nhân bản cây kiến thức cho trường

Tài khoản Trưởng bộ môn sẽ có quyền nhân bản cây kiến thức cho trường của mình để sử dụng và đưa câu hỏi lên hệ thống. Các Thầy/cô vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:


Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn Thêm và chỉnh sửa danh sách giáo trình tại ĐÂY.