1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi muốn giao lại /gia hạn thêm thời gian bài tập cho học sinh?

Tôi muốn giao lại /gia hạn thêm thời gian bài tập cho học sinh?

Đối với học sinh chưa làm bài tập:

Để giao lại hoặc gia hạn thêm thời gian cho học sinh làm bài tập. Giáo viên vui lòng thực hiện theo video hướng dẫn phía sau:

Đối với học sinh đã làm bài tập:

Để cho học sinh làm lại bài tập đã nộp, giáo viên vui lòng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Bấm chọn "Quản lý bộ đề" tìm đến đề cần cho học sinh làm lại.
Bước 2: Bấm chọn vào đề cần cho làm lại, sau đó bấm chọn "Xem báo cáo".

Bước 3: Bấm chọn "Chi tiết từng học sinh" sau đó bấm chọn "Làm lại" tương ứng với học sinh mà giáo viên muốn cho làm lại.

Hệ thống sẽ thông báo " Bạn có chắc chắn muốn cho học sinh này làm lại?"

Bấm chọn " OK" để cho học sinh làm lại bài thành công.
Chú ý: Giáo viên cần chỉnh sửa gia hạn thời gian làm bài để có thể giao cho học sinh làm lại bài.
Chúc Thầy/Cô thành công!