1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi muốn giao lại /gia hạn thêm thời gian bài tập cho học sinh?

Để giao lại hoặc gia hạn thêm thời gian cho học sinh làm bài tập. Giáo viên vui lòng thực hiện theo video hướng dẫn phía sau:


Chú ý: Giáo viên cần chỉnh sửa gia hạn thời gian làm bài để có thể giao cho học sinh làm lại bài.

Chúc Thầy/Cô thành công!