1. Dành cho giáo viên
  2. Dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Tôi muốn cật nhật lại thông tin cá nhân của mình.

Tôi muốn cật nhật lại thông tin cá nhân của mình.

Đối với Giáo viên Trường học

Để thay đổi thông tin cá nhân tại tài khoản đã được cấp bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY.

Bước 2: Chọn vào mục Hồ sơ cá nhân. 

Bước 3: Chọn vào biểu tượng chỉnh sửa để thay đổi thông tin cá nhân.

Bước 4: Thay đổi thông tin đúng và chọn Lưu thay đổi.

Đối với Giáo viên Lớp học Trực tuyến

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại ĐÂY.
Bước 2: Chọn vào mục Thông tin cá nhân.
Bước 3: 
Thay đổi thông tin cá nhân đúng và Lưu thay đổi.

Chúc Thầy/ cô thành công!