1. Dành cho quản trị viên

Tôi là Quản trị viên của Nhà trường, muốn gán lớp cho Giáo viên bộ môn thì cần làm như thế nào?

Tôi là Quản trị viên của Nhà trường, muốn gán lớp cho Giáo viên bộ môn thì cần làm như thế nào?

Để thực hiện gán lớp cho Giáo viên bộ môn, Quản trị viên của Nhà trường có thể thực hiện như sau:

 

Chúc Thầy/cô thành công!