1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi là giáo viên, tôi có thể tạo bản sao (nhân bản) một bộ đề hay không?

Tôi là giáo viên, tôi có thể tạo bản sao (nhân bản) một bộ đề hay không?

Thầy/Cô có thể tạo bản sao (nhân bản) một bộ đề đã tạo. Để thực hiện, Thầy/Cô vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

 

Chúc Thầy/Cô thành công! 

Xem thêm Hướng dẫn Thêm bộ đề từ ngân hàng câu hỏi tại ĐÂY