1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi là giáo viên bộ môn, tôi muốn tạo bộ đề từ việc sao chép bộ đề có sẵn

Tôi là giáo viên bộ môn, tôi muốn tạo bộ đề từ việc sao chép bộ đề có sẵn

Để soạn bộ đề từ việc sao chép bộ đề có sẵn giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 

 

Xem thêm hướng dẫn tạo bồ đề chấm điểm Camera tại ĐÂY

Chúc Thầy/Cô thành công!