1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi là giáo viên bộ môn? Làm thế nào để chấm bài thi của học sinh

Tôi là giáo viên bộ môn? Làm thế nào để chấm bài thi của học sinh


Để chấm điểm cho bài thi của học sinh trong lớp mình giảng dạy, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:

 

 

Chúc Thầy/Cô thành công!