1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên chấm điểm cho học sinh với đề được giao bằng file PDF

Để chấm điểm cho học sinh với đề được giao là file PDF, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:Xem thêm hướng dẫn "Soạn đề bằng file PDF" tại ĐÂY.

Chúc Thầy/Cô thành công!