1. Dành cho giáo viên
  2. Tài khoản giáo viên bộ môn

Tôi có thể đưa câu hỏi có sử dụng Mathtype và hình ảnh lên hệ thống không?

Tôi có thể đưa câu hỏi có sử dụng Mathtype và hình ảnh lên hệ thống không?


Tại ôn luyện, Thầy/Cô có thể thêm mới câu hỏi có sử dụng Mathtype và hình ảnh.


Để thêm mới câu hỏi giáo viên đăng nhập tại school.onluyen.vn


Đối với những câu hỏi có chứa Mathtype và hình ảnh giáo viên thêm mới theo các bước sau đây:


Bước 1: Bấm chọn "Ngân hàng câu hỏi" trong mục " Ngân hàng câu hỏi" trên màn hình sẽ hiển thị  

Bước 2: Bấm chọn " Thêm mới" để thêm mới câu hỏi. Giao diện hiển thị: 


Thầy/Cô lần lượt chọn môn học, mã giáo trình (chú ý Thầy/Cô chọn mã giáo trình đúng với cây giáo trình của trường mình), mục tiêu kiến thức, các mức độ nhận thức...phù hợp với câu hỏi mình đưa lên.

Nhập nội dung câu hỏi, nội dung các đáp án, lời giải.
Tại đây Thầy/Cô có thể sử dụng câu hỏi không có Mathtype, có Mathtype, có hình ảnh theo các hướng dẫn sau đây:

Đối với câu hỏi không có Mathtype

Thầy/Cô nhập trực tiếp, hoặc nếu có file word sẵn Thầy/Cô chỉ việc copy và page vào ô phù hợp.

Đối với câu hỏi có Mathtype

Để đưa câu hỏi có sử dụng Mathtype lên Thầy/Cô cần chuyển Mathtype về dạng Latex:

  • Thầy/Cô mở file word có chứa nội dung câu hỏi cần đưa lên.
  • Thầy/Cô mở Mathype trong file word.

  

Thầy/Cô bấm chọn "Toggle Tex" để chuyển Mathtype về dạng Latex .


Máy sẽ tự động chuyển Mathtype về dạng Latex Thầy/Cô copy nội dung câu hỏi và các đáp án tại file đã được đưa về dạng Latex vào ô có nội dung phù hợp.

Đối với câu hỏi có hình ảnh.

Thầy/Cô đưa hình ảnh lên hệ thống trực tiếp bằng cách chọn vào biểu tượng bức ảnh trên thanh công cụ trong hệ thống.

Sau đó Thầy/Cô bấm "chọn tệp" để thêm  hình ảnh và bấm chọn "ok" .Thầy/Cô chú ý bấm chọn "đáp án đúng" ứng với câu đúng .

Bước 3: Thầy/Cô bấm chọn " Cập nhật" để cập nhật câu hỏi lên hệ thống. 

Ngoài ra Thầy/ Cô có thể đưa trực tiếp câu hỏi có hình ảnh và Mathtype lên bằng mẫu soạn thảo khi đã sử dụng XML theo hướng dẫn tại ĐÂY.
Chúc bạn thành công.