Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn
  1. Hướng dẫn dành cho giáo viên
  2. Hướng dẫn sử dụng tài khoản giáo viên bộ môn

Hướng dẫn giáo viên đưa câu hỏi dạng Mathtype và hình ảnh lên hệ thống

Tại ôn luyện, Thầy/Cô có thể thêm mới câu hỏi có sử dụng Mathtype và hình ảnh.


Để thêm mới câu hỏi giáo viên đăng nhập tại school.onluyen.vn


Đối với những câu hỏi có chứa Mathtype và hình ảnh giáo viên thêm mới theo các bước sau đây:


Bước 1: Bấm chọn "Câu hỏi thông thường" trong mục "Ngân hàng câu hỏi" trên màn hình sẽ hiển thị  

nhc1

Bước 2: Bấm chọn "Thêm câu hỏi" để thêm mới câu hỏi. 

nhch2

Bước 3: Thầy/Cô lần lượt chọn môn học, giáo trình, mục tiêu kiến thức, các mức độ nhận thức...phù hợp với câu hỏi mình đưa lên.

nhch3

Nhập nội dung câu hỏi, nội dung các đáp án, lời giải.
Tại đây Thầy/Cô có thể sử dụng câu hỏi không có Mathtype, có Mathtype, có hình ảnh theo các hướng dẫn sau đây:

Đối với câu hỏi không có Mathtype

Thầy/Cô nhập trực tiếp, hoặc nếu có file word sẵn Thầy/Cô chỉ việc copy và page vào ô phù hợp.

Đối với câu hỏi có Mathtype

Để đưa câu hỏi có sử dụng Mathtype lên Thầy/Cô cần chuyển Mathtype về dạng Latex:

  • Thầy/Cô mở file word có chứa nội dung câu hỏi cần đưa lên.
  • Thầy/Cô mở Mathype trong file word.

  

Thầy/Cô bấm chọn "Toggle Tex" để chuyển Mathtype về dạng Latex .


Máy sẽ tự động chuyển Mathtype về dạng Latex Thầy/Cô copy nội dung câu hỏi và các đáp án tại file đã được đưa về dạng Latex vào ô có nội dung phù hợp.

Đối với câu hỏi có hình ảnh.

Thầy/Cô đưa hình ảnh lên hệ thống trực tiếp bằng cách chọn vào biểu tượng bức ảnh trên thanh công cụ trong hệ thống.

nhch4

Sau đó Thầy/Cô chọn hình ảnh cần thêm để thêm hình ảnh và bấm chọn "Open" .

Nhch1

Thầy/Cô chú ý bấm chọn "Chọn đáp án đúng" ứng với câu đúng.

nhch3-1

Bước 3: Thầy/Cô bấm chọn "Lưu câu hỏi" để cập nhật câu hỏi lên hệ thống. 

nhch4-1

Ngoài ra Thầy/Cô có thể đưa trực tiếp câu hỏi có hình ảnh và Mathtype lên bằng mẫu soạn thảo khi đã sử dụng XML theo hướng dẫn tại ĐÂY.
Chúc Thầy/Cô thành công.