Các vấn đề kỹ thuật

Hướng dẫn cài TeamViewer
Trong quá tình sử dụng Onluyen.vn, Để được kiểm tra và hỗ trợ trực tiếp. You vui lòng cài đặt máy tính điều khiển phần mềm từ xa -TeamViewer về máy tính của...
Mon, 24 Tháng 8, 2020 at 10:27 AM
Hướng dẫn cài Ultraview
Để được kiểm tra và hỗ trợ trực tiếp. Onluyen.vn gửi đến Bạn đường link cài đặt phần hỗ trợ từ xa Ultraviewer, cụ thể như sau: Truy cập vào link https:/...
Mon, 24 Tháng 8, 2020 at 10:38 AM
Hướng dẫn tải App mobile Onluyen.vn trên thiết bị di động
Để thuận tiện cho quá trình sử dụng, Các bạn học sinh tham gia tải App mobile trên thiết bị di động theo đường link sau đây: Tải App Onluyen.vn trên thi...
Thu, 24 Tháng 9, 2020 at 5:53 PM