Dành cho học sinh mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Hướng dẫn học sinh đăng ký tài khoản
Để đăng kí tài khoản trên trang ôn luyện, bạn làm theo các bước sau: Bước 1: Truy cập trang web tại ĐÂY Bước 2: Click vào mục "Đăng kí" và nhậ...
Thu, 3 Tháng 9, 2020 at 3:36 PM
Hướng dẫn học sinh đăng nhập.
Đối với trường hợp học sinh được nhà trường cấp tài khoản, các bạn có thể lựa chọn đăng nhập vào Onluyen.vn theo hai cách sau: Cách 1: Đăng nhập tại app.o...
Fri, 4 Tháng 9, 2020 at 2:10 PM
Em muốn nâng cấp tài khoản thì làm thế nào?
Nếu muốn nâng cấp tài khoản, em có thể làm theo 2 cách sau: Cách 1: Ấn vào phần "nâng cấp" => lựa chọn các gói học trên ôn luyện => Chọn...
Mon, 7 Tháng 9, 2020 at 2:52 PM
Em là học sinh được nhà trường cấp tài khoản, Em bị quên mật khẩu, Em có thể khôi phục lại bằng cách nào?
1. Đối với Học sinh đã cập nhập số điện thoại với Onluyen.vn Với học sinh ở các Trường, sau khi được Nhà Trường cung cấp tài khoản đăng nhập. bạn vui lòng...
Mon, 7 Tháng 9, 2020 at 2:57 PM
Nếu đã đăng kí tài khoản bằng số điện thoại trên ôn luyện mà quên mật khẩu thì làm thế nào?
Nếu bạn đã đăng kí tài khoản trên ôn luyện bằng số điện thoại mà quên mật khẩu thì có thể lấy lại mật khẩu theo các bước sau: Truy cập trang web tại ĐÂY...
Fri, 6 Tháng 3, 2020 at 9:50 AM
Hướng dẫn học sinh truy cập bài luyện trong Sổ tay kiến thức
Sau khi mua sổ tay, ở cuối mỗi chuyên đề kiến thức sẽ có mã QR để các em quét link vào app luyện tập các đề kiểm tra. Để truy cập bài luyện khi mua Sổ tay k...
Wed, 16 Tháng 9, 2020 at 10:59 AM
Nếu đã đăng kí tài khoản bằng số điện thoại trên ôn luyện mà quên mật khẩu thì làm thế nào?
Nếu bạn đã đăng kí tài khoản trên ôn luyện bằng số điện thoại mà quên mật khẩu thì có thể lấy lại mật khẩu theo các bước sau: Truy cập trang web tại ĐÂY...
Mon, 19 Tháng 10, 2020 at 9:03 AM