Tài khoản giáo viên chủ nhiệm

Tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi muốn đổi mật khẩu cho học sinh trong lớp của tôi có được không?
Ngoài các tính năng giống như các giáo viên bộ môn khác thì tài khoản của giáo viên chủ nhiệm còn có thêm tính năng đổi mật khẩu cho học sinh trong lớp của ...
Mon, 24 Tháng 8, 2020 at 2:01 PM