Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras

Tổng quan cuộc thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras
Thách thức tư duy thuật toán Bebras là một sáng kiến quốc tế nhằm thúc đẩy tư duy logic và khoa học máy tính cho học sinh ở mọi lứa tuổi. "Nhiệm vụ Beb...
Mon, 12 Tháng 10, 2020 at 10:00 AM
Thông tin chung về Kỳ thi Bebras và đối tượng tham gia
Phạm vi tổ chức: Trên toàn quốc. Ngôn ngữ đề thi: Tiếng Việt. Đề thi: Kho đề thi Bebras từ Ủy ban Bebra Quốc tế. Hình thức làm bài: Trắc nghiệm....
Mon, 12 Tháng 10, 2020 at 2:12 PM
Thời gian, địa điểm tổ chức và thể lệ cuộc thi Bebras
Các quy định về cuộc thi: - Số lượng học sinh tham gia ở mỗi trường: Không giới hạn. - Lệ phí thi: 350.000 VNĐ/Thí sinh. Ngoài ra thí sinh có thể đăng...
Wed, 21 Tháng 10, 2020 at 6:08 PM
Cơ cấu giải thưởng
Vòng 1: - Tuần 1: Thí sinh xuất sắc nhất vòng 1: Dành cho các thí sinh đạt điểm cao nhất mỗi khối lớp tham gia thi vòng 1 tuần 1.  Giải thưởng bao gồm:  ...
Mon, 12 Tháng 10, 2020 at 1:54 PM