Kỳ thi toán học Hoa Kỳ ( American Mathematics Competitions – AMC)

Tổng quan cuộc thi Toán học Hoa Kỳ (AMC)
Kì thi Toán học Hoa Kỳ là kì thi có lịch sử lâu đời được tổ chức bởi Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ từ năm 1950. Mục tiêu quan trọng nhất của kì thi AMC là tạo c...
Mon, 12 Tháng 10, 2020 at 2:08 PM
Học sinh lớp mấy được tham dự cuộc thi AMC?
Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm: AMC 8: Dành cho học sinh lớp 6, 7 và 8 AMC 10: Dành cho học sinh lớp 9, 10 và học sinh đạt thành tích cao ở AMC8 ...
Sun, 11 Tháng 10, 2020 at 10:33 PM
Hình thức đăng ký cuộc thi AMC như thế nào?
Hiện tại, Ban tổ đã chính thức nhận đăng ký cuộc thi AMC 8. Có 2 hình thức đăng ký cuộc thi: Đăng ký theo trường: Thí sinh đăng ký trực tiếp với giáo ...
Mon, 12 Tháng 10, 2020 at 2:06 PM
Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi như thế nào?
Thời gian dự kiến: AMC8: Sẽ diễn ra dự kiến vào ngày 15/11/2020 AMC10/12: Dự kiến diễn ra vào ngày 04/02/2021 Điểm thi tập trung dự kiến: Khu vự...
Mon, 26 Tháng 10, 2020 at 11:50 AM