Kỳ thi toán học Hoa Kỳ ( American Mathematics Competitions – AMC)

Tổng quan cuộc thi Toán học Hoa Kỳ (AMC)
Kì thi Toán học Hoa Kỳ là kì thi có lịch sử lâu đời được tổ chức bởi Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ từ năm 1950. Mục tiêu quan trọng nhất của kì thi AMC là tạo c...
Mon, 12 Tháng 10, 2020 at 2:08 PM
Học sinh lớp mấy được tham dự cuộc thi AMC?
Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm: AMC 8: Dành cho học sinh lớp 6, 7 và 8 AMC 10: Dành cho học sinh lớp 9, 10 và học sinh đạt thành tích cao ở AMC8 ...
Sun, 11 Tháng 10, 2020 at 10:33 PM
Hình thức đăng ký cuộc thi AMC như thế nào?
Hiện tại, Ban tổ đã chính thức nhận đăng ký cuộc thi AMC 8. Có 2 hình thức đăng ký cuộc thi: Đăng ký theo trường: Thí sinh đăng ký trực tiếp với giáo ...
Mon, 12 Tháng 10, 2020 at 2:06 PM
Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc thi như thế nào?
Thời gian dự kiến: AMC8: Sẽ diễn ra dự kiến vào ngày 15/11/2020 AMC10/12: Dự kiến diễn ra vào ngày 04/02/2021 Điểm thi tập trung dự kiến: Điểm thi s...
Wed, 6 Tháng 1, 2021 at 11:38 AM
Hướng dẫn tra cứu số báo danh đối với AMC8 và AMC10/12
Sau khi Ban tổ chức công bố số báo danh, phụ huynh hoặc thí sinh có thể tiến hành tra cứu số báo danh theo các bước sau: Bước 1: Truy cập website: amcvi...
Wed, 6 Tháng 1, 2021 at 2:01 PM
Hướng dẫn tra cứu điểm thi của thí sinh AMC8 và AMC10/12
Sau khi Ban tổ chức công bố số điểm thi, phụ huynh, thầy cô hoặc thí sinh có thể tiến hành tra cứu số điểm thi theo các bước sau: Bước 1: Truy cập websi...
Wed, 6 Tháng 1, 2021 at 2:33 PM
Cấu trúc đề thi AMC
1. Đối với AMC8. - Đề thi bao gồm 25 câu trắc nghiệm song ngữ bao gồm toàn bộ tiếng Anh ở phía trên và toàn bộ tiếng Việt ở phía dưới. Thí sinh có thể lựa ...
Wed, 6 Tháng 1, 2021 at 3:54 PM
Hướng dẫn tô phiếu trả lời với bài thi AMC8
Thí sinh theo dõi hướng dẫn điền thông tin vào phiếu trả lời trắc nghiệm theo video hướng dẫn sau đây: Chúc thí sinh thành công và đạt kết quả cao nhấ...
Thu, 7 Tháng 1, 2021 at 11:37 AM