Tính năng LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Học sinh muốn đăng kí học LỚP HỌC TRỰC TUYẾN thì làm thế nào?
Để tham gia LỚP HỌC TRỰC TUYẾN, các bạn có thể đăng kí theo 2 cách sau: Cách 1: Truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình (Nếu bạn chưa ...
Mon, 7 Tháng 9, 2020 at 10:32 AM
Cách vào LỚP HỌC TRỰC TUYẾN (dành cho học sinh đã đăng kí lớp học)
Để vào LỚP HỌC TRỰC TUYẾN, đầu tiên, các bạn đăng nhập tài khoản đã được cấp, chọn mục "Lớp học trực tuyến" => Chọn lớp của mình => Ấn nút &...
Fri, 6 Tháng 3, 2020 at 10:15 AM
Học sinh muốn lấy bài tập về nhà trên LỚP HỌC TRỰC TUYẾN thì làm thế nào?
Để lấy bài tập về nhà trên LỚP HỌC TRỰC TUYẾN, đầu tiên, các bạn vào mục "Lớp học trực tuyến" => Chọn lớp của mình => Tải bài tập về nhà ở m...
Fri, 6 Tháng 3, 2020 at 10:18 AM
Học sinh muốn đăng kí học LỚP HỌC TRỰC TUYẾN thì làm thế nào?
Để tham gia LỚP HỌC TRỰC TUYẾN, các bạn có thể đăng kí theo 2 cách sau: Cách 1: Truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình (Nếu bạn chưa ...
Mon, 19 Tháng 10, 2020 at 9:03 AM