Tính năng Dành cho học sinh được nhà trường cấp tài khoản.

Hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh nhà trường.

Em muốn xem kết quả bài kiểm tra thầy/cô giao thì làm thế nào?
Để xem kết quả bài kiểm tra thầy/cô giao, em truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình. Sau đó, click vào phần "Học trên lớp" tr...
Thu, 5 Tháng 3, 2020 at 2:16 PM
Em được cô giáo giao làm bài kiểm tra nhưng chưa làm xong em đã lỡ ấn nộp bài thì làm thế nào?
Đối với trường hợp này, em báo lại giáo viên bộ môn đó để thầy, cô giao lại bài kiểm tra đó cho em trên hệ thống. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến onluyen.vn,...
Fri, 6 Tháng 3, 2020 at 10:05 AM
Nếu em chưa làm xong bài kiểm tra mà đã hết thời gian rồi thì bài đó có được ghi nhận không?
Nếu em chưa làm xong bài, hết thời gian, hệ thống sẽ tự kết thúc bài kiểm tra của em và nộp cho giáo viên em nhé.  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến onluyen.vn...
Fri, 6 Tháng 3, 2020 at 10:06 AM
Em làm xong bài kiểm tra, đã ấn kết thúc nhưng cô cứ bảo em nộp bài, em không biết nộp bài thế nào ạ?
Trong quá trình làm bài, khi em ấn kết thúc bài kiểm tra sẽ có 2 lựa chọn là làm tiếp hoặc kết thúc, nếu em ấn kết thúc, hệ thống sẽ tự gửi bài làm về cho ...
Mon, 19 Tháng 10, 2020 at 9:08 AM
Em muốn tham gia kì thi nhà trường tổ chức thì làm như thế nào?
Để tham gia kỳ thi do nhà trường tổ chức, học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau: Chúc bạn làm bài thi thật tốt nhé!
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:43 AM
Hướng dẫn học sinh làm bài tập với đề được giao bằng file PDF
Để làm bài tập được giao bằng đề PDF bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:  Chúc các bạn thành công! 
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 11:13 AM
Hướng dẫn học sinh làm nhiệm vụ được giáo viên giao
Để làm nhiệm vụ được giáo viên giao, Học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây: Chúc các em làm bài thật tốt!
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:44 AM
Em muốn xem kết quả bài kiểm tra thầy/cô giao thì làm thế nào?V
Để xem kết quả bài kiểm tra thầy/cô giao, em truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình. Sau đó, click vào phần "Lớp học" chọn mụ...
Mon, 19 Tháng 10, 2020 at 9:02 AM