Tính năng Tự luyện cho học sinh Tự đăng ký và học sinh trường học.

Ôn luyện có được học thử không?
Sau khi đã đăng kí tài khoản trên ôn luyện (cách đăng kí xem tại ĐÂY), bạn sẽ được học thử miễn phí. Nếu thấy chương trình học trên ôn luyện phù hợp với mìn...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:26 AM
Nếu phát hiện câu hỏi trên ôn luyện bị lỗi hoặc sai thì làm thế nào?
Nếu bạn phát hiện ra câu hỏi trên ôn luyện bị lỗi hoặc sai, bạn có thể ấn vào nút "báo lỗi" để thông báo đến cho bộ phận phụ trách của ôn luyện. Ô...
Fri, 6 Tháng 3, 2020 at 9:40 AM
Em muốn xem báo cáo tự học của mình trên Ôn luyện
Nếu muốn xem báo cáo tự học của em, em hãy đăng nhập tài khoản trên ôn luyện tại ĐÂY Sau đó, click vào phần "Tự học" trong mục "Kết quả học t...
Mon, 7 Tháng 9, 2020 at 3:13 PM
Nếu em muốn in đề kiểm tra trên ôn luyện thì làm thế nào?
Nếu em muốn in đề kiểm tra trên ôn luyện, em có thể làm theo các bước sau: Truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình. Nếu chưa có tài ...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:27 AM
Nếu phát hiện câu hỏi trên ôn luyện bị lỗi hoặc sai thì làm thế nào?
Nếu bạn phát hiện ra câu hỏi trên ôn luyện bị lỗi hoặc sai, bạn có thể ấn vào nút "báo lỗi" để thông báo đến cho bộ phận phụ trách của ôn luyện. Ô...
Mon, 19 Tháng 10, 2020 at 9:06 AM
Em muốn xem báo cáo tự học của mình trên Ôn luyện.
Nếu muốn xem báo cáo tự học của em, em hãy đăng nhập tài khoản trên ôn luyện tại ĐÂY Sau đó, chọn "Tiến trình học tập" để xem báo cáo chi tiết nhé...
Mon, 19 Tháng 10, 2020 at 9:06 AM
Nếu em muốn in đề kiểm tra trên ôn luyện thì làm thế nào?
Nếu em muốn in đề kiểm tra trên ôn luyện, em có thể làm theo các bước sau: Truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình. Nếu chưa có tài ...
Mon, 19 Tháng 10, 2020 at 9:05 AM