Tài khoản Quản trị viên

Hướng dẫn nạp dữ liệu toàn trường đối với tài khoản Quản trị
Để nạp dữ liệu của trường lên hệ thống, thầy/cô vui lòng đăng nhập tại  school.onluyen.vn. Tại đây, thầy/cô bấm chọn "Nạp dữ liệu trường" để thêm...
Thu, 10 Tháng 9, 2020 at 4:15 PM
Tôi muốn xuất danh sách tài khoản Giáo viên và Học sinh của Trường học?
Hướng dẫn xuất danh sách tài khoản Giáo viên. Để xuất tài khoản Giáo viên của Trường, Thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập bằng tà...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:35 AM
Hướng dẫn nâng lớp theo niên khóa mới cho học sinh
Để thực hiện nâng lớp theo niên khóa mới cho học sinh, Quản trị viên nhà trường đăng nhập tại school.onluyen.vn và thực hiện theo các bước sau đây: Bước...
Mon, 14 Tháng 9, 2020 at 4:53 PM
Hướng dẫn tạo tài khoản Giáo viên
Để thêm tài khoản Giáo viên, cần sử dụng tài khoản Quản trị viên Nhà trường đã được Onluyen.vn cấp trước đó tại Đây. Có 2 cách thêm tài khoản Giáo viên như...
Fri, 4 Tháng 9, 2020 at 4:46 PM
Tôi là Quản trị viên của Nhà trường, muốn gán lớp cho Giáo viên bộ môn thì cần làm như thế nào?
Để thực hiện gán lớp cho Giáo viên bộ môn, Quản trị viên của Nhà trường có thể thực hiện như sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị tại school.onluye...
Fri, 4 Tháng 9, 2020 at 5:26 PM
Tôi muốn thêm học sinh vào lớp
Để thêm học sinh vào lớp, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Đăng nhập tại http://school.onluyen.vn/ Trường hợp 1: Học sinh đã có sẵn tài khoản...
Thu, 17 Tháng 9, 2020 at 9:38 AM
Tôi muốn tạo lớp niên khóa?
Quản trị viên của Trường sẽ có quyền chức năng để tạo lớp niên khóa. Bạn vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau: Chúc Bạn thành công! Tham kh...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:40 AM
Hướng dẫn quản trị viên tạo kì thi và phân quyền tạo bài thi cho giáo viên phụ trách.
Để tạo kì thi cho Trường, quản trị viên vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau: Chúc Thầy/Cô thành công!
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:41 AM
Tôi muốn xem báo cáo thống kê của toàn trường theo môn học có được không?
Tài khoản Quản trị viên của Nhà trường mới có thể xem báo cáo thống kê của toàn trường. Để thực hiện Thầy/cô vui lòng làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Đă...
Mon, 7 Tháng 9, 2020 at 2:41 PM
Tôi muốn xem báo cáo thống kê kỳ thi của toàn trường có được không?
Tài khoản Quản trị viên của Nhà trường mới có thể xem báo cáo thống kê kỳ thi. Để thực hiện Thầy/cô vui lòng theo dõi hướng dẫn sau: Bước 1: Đăng nhập t...
Tue, 15 Tháng 9, 2020 at 11:39 AM