Tài khoản Giáo viên Bộ môn

Làm thế nào để chuyển từ file Word sang PDF?
Để chuyển đổi file từ Word sang PDF giáo viên vui lòng thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Mở file Word cần chuyển và chọn vào File -> chọn Save As ...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 11:08 AM
Tôi muốn thêm bộ đề mới bằng file PDF có được không?
Giáo viên thêm bộ đề bằng file PDF theo hướng dẫn sau: Chú ý:  Dạng Bài tự luyện: Học sinh làm bài trong toàn bộ thời gian giáo viên giao bài. ...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:32 AM
Tôi là giáo viên bộ môn, làm thế nào để chấm điểm cho học sinh với đề được giao bằng file PDF
Để chấm điểm cho học sinh với đề được giao là file PDF, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:   Xem thêm hướng dẫn "Soạn đề bằng ...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 11:11 AM
Tôi muốn giao lại /gia hạn thêm thời gian bài tập cho học sinh?
Đối với học sinh chưa làm bài tập: Để giao lại hoặc gia hạn thêm thời gian cho học sinh làm bài tập. Giáo viên vui lòng thực hiện theo video hướng dẫn phía...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:35 AM
Hướng dẫn xem báo cáo tự học của học sinh trong lớp giảng dạy
Để xem báo cáo tự học của học sinh, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây: Chúc Thầy/cô thành công! Xem thêm hướng dẫn giao nhiệm vụ c...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:37 AM
Tôi là giáo viên bộ môn, tôi muốn giao nhiệm vụ cho học sinh thì làm thế nào?
Bên cạnh việc sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi để giao bài tập cho học sinh, giáo viên có thể tham khảo các đề tự luyện và đề kiểm tra đã được cấu hình t...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:38 AM
Tôi là giáo viên bộ môn, tôi muốn xem báo cáo tiến độ học sinh làm nhiệm vụ thì phải làm thế nào?
Để xem báo cáo tiến độ bài làm của học sinh khi được giáo viên giao nhiệm vụ, Thầy/Cô thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây ạ: Chúc Thầy/Cô ...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:39 AM
Tôi là giáo viên, tôi có thể tạo bản sao (nhân bản) một bộ đề hay không?
Thầy/Cô có thể tạo bản sao (nhân bản) một bộ đề đã tạo. Để thực hiện, Thầy/Cô vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau: Chúc Thầy/Cô thành công!  Xem thêm Hướ...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:41 AM
Tôi là giáo viên bộ môn, tôi muốn tạo bộ đề từ việc sao chép bộ đề có sẵn
Để soạn bộ đề từ việc sao chép bộ đề có sẵn giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây: Chúc Thầy/Cô thành công!
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:57 AM