Tài khoản Giáo viên Bộ môn

Tôi phải làm như thế nào để thêm được bộ đề mới?
Giáo viên có thể tạo một bộ đề mới theo video hướng dẫn sau:  Chú ý:     Trong quá trình soạn  đề khi đã chọn " Cấu hình" mà vẫn muốn th...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:12 AM
Tôi muốn làm thử đề trước khi giao có được không?
Để làm thử đề trước khi giao cho Học sinh Thầy/Cô vui lòng thao tác theo video dưới đây:  Chúc Thầy/Cô thành công! Xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề tại Đ...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:55 AM
Tôi muốn giao bài tập cho Học sinh?
 Giao bài tập ở phần Quản lý bộ đề. Giáo viên vui lòng thao tác theo video hướng dẫn sau:  Chúc Bạn thành công! Xem thêm Báo cáo kết quả học tập c...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:14 AM
Tôi muốn thêm từng câu hỏi lên hệ thống được không?
Để thêm mới từng câu hỏi lên hệ thống, giáo viên thực hiện theo hai cách sau: Cách 1: Thêm mới từng câu hỏi lên hệ thống. Để thêm mới câu hỏi lên hệ thống n...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:56 AM
Tôi muốn đưa nhiều câu hỏi cùng lúc lên Ngân hàng câu hỏi có được không?
Để thực hiện đưa nhiều câu hỏi cùng lúc lên Ngân hàng câu hỏi, bạn vui lòng tải file UploadQuestion tại ĐÂY File word mẫu nhập liệu câu hỏi tại ĐÂY Sau khi ...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:57 AM
Hướng dẫn duyệt ngân hàng câu hỏi
Sau khi đưa câu hỏi lên hệ thống, giáo viên cần cập nhật trạng thái của câu hỏi để có thể sử dụng câu hỏi đó khi cấu hình một bộ đề giao cho học sinh.   Đ...
Thu, 10 Tháng 9, 2020 at 2:45 PM
Tôi có thể đưa câu hỏi có sử dụng Mathtype và hình ảnh lên hệ thống không?
Tại ôn luyện, Thầy/Cô có thể thêm mới câu hỏi có sử dụng Mathtype và hình ảnh. Để thêm mới câu hỏi giáo viên đăng nhập tại school.onluyen.vn Đối với nhữ...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 11:00 AM
Báo cáo kết quả học tập Học sinh
Giáo viên bộ môn có thể xem các báo cáo chi tiết các bài tập đã giao cho học sinh. Video hướng dẫn xem thống kê kết quả học tập của học sinh:  Ch...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:15 AM
Tôi muốn xóa bộ đề đã tạo nhưng chưa giao cho học sinh có được không?
Bạn có thể xóa được các bộ đề đã tạo nhưng chưa giao cho học sinh. Vui lòng thực hiện theo các bước hướng dẫn sau: Chúc Thầy/Cô thành công! Xem thêm ...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:31 AM
Tôi là giáo viên bộ môn? Làm thế nào để chấm bài thi của học sinh
Để chấm điểm cho bài thi của học sinh trong lớp mình giảng dạy, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:   Chúc Thầy/Cô thành công! 
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 11:06 AM