Dành cho giáo viên mới bắt đầu sử dụng Onluyen.vn

Hướng dẫn giáo viên đăng nhập
Thầy/cô vui lòng đăng nhập tài khoản theo hướng dẫn sau:  Chúc Thầy/cô thành công! Xem thêm hướng dẫn đăng nhập tài khoản Quản trị nhà trường tạ...
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:10 AM
Tôi muốn cập nhật lại thông tin cá nhân của mình!
Đối với Giáo viên Trường học Để thay đổi thông tin cá nhân tại tài khoản đã được cấp bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản tạ...
Fri, 4 Tháng 9, 2020 at 2:29 PM
Hướng dẫn giáo viên đăng nhập tài khoản Quản trị viên nhà trường.
 Thầy/cô vui lòng theo dõi video hướng dẫn đăng nhập tài khoản Quản trị viên Nhà trường tại đây:   Chúc Thầy/cô thành công! Xem thêm hướng dẫn đăng ...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:22 AM
Tôi muốn thay đổi mật khẩu có được không?
Video hướng dẫn thay đổi mật khẩu: Chúc Bạn thành công!
Tue, 20 Tháng 10, 2020 at 10:11 AM
Tôi là giáo viên, tôi bị quên mật khẩu, Tôi có thể khôi phục lại bằng cách nào?
1. Đối với giáo viên đã cập nhật số điện thoại với Onluyen.vn Với giáo viên ở các Trường, sau khi Nhà Trường cung cấp tài khoản đăng nhập. Thầy/cô vui ...
Tue, 8 Tháng 9, 2020 at 10:26 AM
Tôi cần được hỗ trợ. Tôi có thể liên hệ với Onluyen.vn bằng cách nào?
Nếu gặp vấn đề trong quá trình sử dụng, bạn vui lòng tham khảo 3 phương thức liên lạc sau: Cách 1: Gọi đến hotline 096.960.2660 chọn phím 2 và làm theo hướn...
Mon, 24 Tháng 8, 2020 at 11:09 AM
Cập nhật số điện thoại để khôi phục mật khẩu
Trong quá trình sử dụng khi không may bị quên mật khẩu, Thầy/cô có thể tự khôi phục lại mật khẩu bằng cách nhận mã OTP từ số điện thoại đã cập nhật. Onluyen...
Fri, 4 Tháng 9, 2020 at 2:41 PM