Thí sinh theo dõi hướng dẫn điền thông tin vào phiếu trả lời trắc nghiệm theo video hướng dẫn sau đây:


Chúc thí sinh thành công và đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi!