Thí sinh theo dõi hướng dẫn tô phiếu trắc nghiệm của bài thi Bebras theo video dưới đây: 


Chúc thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi!