Để soạn bộ đề từ việc sao chép bộ đề có sẵn giáo viên thực hiện theo hướng dẫn sau đây:


Chúc Thầy/Cô thành công!