Để xem kết quả bài kiểm tra thầy/cô giao, em truy cập trang web tại ĐÂY và đăng nhập tài khoản của mình.
Sau đó, click vào phần "Lớp học" chọn mục "Danh sách lớp" để xem mức độ hoàn thành bài tập được Thầy/Cô giao cho.

Chọn vào môn muốn xem báo cáo , Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo mức độ hoàn thành (số bài đã làm/tổng số bài) cho học sinh.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến onluyen.vn, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng gọi điện đến hotline 096.960.2660. Xin cảm ơn!