Trong quá trình sử dụng khi không may bị quên mật khẩu, Thầy/cô có thể tự khôi phục lại mật khẩu bằng cách nhận mã OTP từ số điện thoại đã cập nhật. Onluyen.vn xin gửi tới Thầy/cô hướng dẫn cập nhật số điện thoại theo các bước tiến hành như sau:
Bước 1: Thầy/cô truy cập tại Đây để đăng nhập tài khoản được cấp bởi nhà trường.


Bước 2: Thầy/cô chọn vào phần "Hồ sơ cá nhân".


Bước 3: Thầy/cô chọn vào phần "Số điện thoại" để nhập số điện thoại. 

Lưu ý: Cần nhập đúng số điện thoại đang sử dụng để có thể nhận được mã OTP xác nhận.


Bước 4: Nhập số điện thoại, chọn "Tôi không phải là Robot", xác nhận Kiểm tra số điện thoại để nhận mã OTP về máy.  

Bước 5: Nhập mã OTP được gửi về điện thoại sau đó hệ thống sẽ thông báo "Cập nhật số điện thoại thành công".


Chúc các Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn khôi phục mật khẩu tại Đây.