Thầy/Cô có thể tạo bản sao (nhân bản) một bộ đề đã tạo. Để thực hiện, Thầy/Cô vui lòng thao tác theo hướng dẫn sau:

Chúc Thầy/Cô thành công! 

Xem thêm Hướng dẫn Thêm bộ đề tại ĐÂY