Để làm nhiệm vụ được giáo viên giao, Học sinh thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:Chúc các em làm bài thật tốt!