Thầy/cô vui lòng theo dõi video hướng dẫn đăng nhập tài khoản Quản trị viên Nhà trường tại đây:


 

Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn đăng nhập tài khoản Giáo viên tại Đây.