Để xem báo cáo tự học của học sinh, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau đây:


Chúc Thầy/cô thành công!

Xem thêm hướng dẫn giao nhiệm vụ cho học sinh tại ĐÂY.