Để chấm điểm cho học sinh với đề được giao là file PDF, giáo viên thực hiện theo hướng dẫn trong video sau:Xem thêm hướng dẫn "Soạn đề bằng file PDF" tại Đây.

Chúc Thầy/Cô thành công!