Giáo viên thêm bộ đề bằng file PDF theo hướng dẫn sau:Chú ý: 

  • Dạng Bài tự luyện: Học sinh làm bài trong toàn bộ thời gian giáo viên giao bài.

  • Dạng Bài kiểm tra: Học sinh chỉ được làm bài trong thời gian giáo viên giới hạn của đề (Ví dụ Giáo viên chọn thời gian "Bài kiểm tra" là 15 phút, học sinh chỉ được hoàn thành bài trong vòng 15 phút kể từ khi ấn vào "Bắt đầu làm bài".

Xem thêm hướng dẫn giao "Thêm đề mới từ thư viện câu hỏi" tại Đây
Xem thêm hướng dẫn ''Chuyển bộ đề từ word sang PDF" tại Đây

Xem thêm hướng dẫn "Chấm điểm cho học sinh với đề được giao bằng file PDF" tại Đây

Chúc Thầy/Cô thành công!