Để chuyển đổi file từ Word sang PDF giáo viên vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở file Word cần chuyển và chọn vào File -> chọn Save As

Bước 2: Chọn nơi lưu và định dạng file PDF được chuyển đổi 

File name: Tên file PDF Thầy/Cô muốn đặt sau khi chuyển thành công. Nếu không mặc định tên file PDF đó sẽ trùng với file gốc.
Save as type: Thầy/Cô vui lòng chọn đúng định dạng là PDF như hình ảnh phía trên.

Bước 3: Tiến hành chuyển đổi bằng cách ấn Save


Chúc Thầy/Cô thành công!
Xem thêm hướng dẫn tạo bộ đề từ file PDF tại Đây.